About Us

 
எங்களிடம் சிறந்த மில் துணியில் உறுதியான தையலுடன் தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்து பள்ளி சீருடைகள் நியாயமான விலைகளில் கிடைக்கும். 
 
ஓட்டுனர்களுக்கு தேவையான காக்கி மற்றும் வெள்ளை கலரில் தரமான சீருடைகள் கிடைக்கும். 
 
அனைத்து வயதினருக்கு தேவையான,  முன்னணி ப்ராண்ட் கைலிகள் வேஷ்டிகள் பனியன் ஜட்டிகள் சிம்மிஸ் ப்ரா மற்றும் பாவாடைகள் கிடைக்கும்.
 
R.K. டெக்ஸ் * தங்களால் வளர்த்தோம்!  வளர்வோம்!!  வளர்த்திடுவோம்!!!

Company Type


Not Specified